Kärlekens närvaro

Om att älska på riktigt

Det finns en kraft större än politisk övertygelse, starkare är religiös hänförelse. En kraft verksam i det fördolda i alla länder och som ibland också styr dessa. En kraft som avgör öden och förändrar människors liv. Denna kraft sjunger man om i alla kulturer. Många är de som försökt utnyttja den i egna syften, men få om några har förstått detta överväldigande flöde från en okänd kosmisk urkälla. Det är kärleken. Och den är inte självklar. Den kan inte tas för given. Den måste åter erövras om och om igen i varje relation. Med omsorg om varandra, med ömhetsbetygelser, med viljan att se och förstå den andre. Och förmågan att backa upp och ge stöd; att finnas till hands med närhet och närvaro. Det finns inget vackrare i denna värld än ett älskande par fyllda av äkta kärlek till varandra.
Hur kan vi gå från den så vanligt förekommande känslan av utbytbarhet till utvaldhet i en parrelation? Det handlar om att skapa närhet och att komma bortom de mentala försvaren. Ibland kan det vara kontraproduktivt att gå i parsamtal och prata för mycket. Till att börja med så räcker det att ligga tillsammans i varmt vatten för närhetens skull och sedan sjunga med varandra för att koppla av vänster hjärnhalva och koppla på höger hjärnhalva. Kärleksparet ska kunna regrediera och hitta bak till den trygghet och närhet som en gång fanns i den första relationen moder/barn dyadens sammansmältande känsla. Det viktigaste är att kunna ta fram den barnets lekfullhet som ju också ligger i ordet Kär-lek. Ju mer av barnets tillitsfulla öppenhet och intagande av varandra, desto närmare kommer man den känsla man förhoppningsvis hade med sin första vårdnadshavare. Det var den självklara känslan att det här är den jag älskar och ingen annan. Det finns bara en mamma för det lilla barnet. Visserligen kan man säga att det är en biologisk prägling som skapar den goda anknytningen, men där denna anknytning är skadad så får man bygga upp den tillsammans så att det allrakäraste mötet uppkommer. Den underbara känslan av att jag har valt min partner och vill inte ha någon annan. Och den underbara känslan av att tillika vara utvald av sin partner. Det är ju detta som är kärlek.


Kärlekens närvaro kan beställas från:

unsplash