Serapeion Logo

Ett gott ledarskap innebär att ha ett särskilt förhållningssätt till omvärlden.

Det innebär att man vill vara en god förebild för de personer man leder; d.v.s. att ha en välintegrerad förmåga att ta ansvar på ett medvetet sätt och tydligt kunna förklara på vilka grunder man fattar ett beslut.

Det innebär att man har en närvarande och lyssnande interaktion med andra, så att man kan skapa de sociala nätverk som får en verksamhet att växa.

Det innebär att leverera när som helst. Ledaren är den som kan göra grovjobbet på andra sidan jorden kl.05 på juldagens morgon. En dålig Chef är för bekväm och långsam. Ledarskap innebär att inte försitta tiden och därmed chanserna.

Vill du bli den gode ledaren? Vi hjälper dig.

Ordet Individ betyder någon som inte är uppdelad. Ett ledarskapsprogram syftar till individuation—självständighet. Denna process är mödosam eftersom det inte alltid är så tydligt att hur man är påverkad av familj, grannar, kollegor och allmänna uppfattningar och normer. Att kunna fatta självständiga beslut baserade på sina egna livserfarenheter är grundförutsättningen för ledarskap.

Detta är Serapeions svåraste och mest genomgripande program.

Kapabilitet är att ha kännedom om sina egna inre resurser och att kunna använda sig av dessa på ett fullgott sätt. Detta förutsätter givetvis självinsikt. Det innebär att man är medveten om sina förmågor, men också brister så att man kan delegera till rätt person i rätt ögonblick. Vi hjälper dig att utveckla kapabilitet.