Serapeion Logo

Konflikthantering förutsätter förmåga att konfrontera så att vi möter konfliktsituationer och besvärliga människor direkt på ett rättframt sätt. Det innebär att vara enkel, rak och tydlig för att förstå vad konflikten de facto handlar om. Det rör sig ofta om självhävdelse, prestige och en kamp om hackordningen i en hierarki. Konflikter är därför vanligare på arbetsplatser med en statushierarki som exempelvis, vården, kyrkan och politiska organisationer.

Vi svenskar har ofta ett undvikande beteende i form av en vänta-och-se-attityd som förvärrar problemen i arbetslivet. 40% av vår arbetstid är relaterat till interna konflikter och endast 60% till effektivt arbete. Konflikter är sällan konstruktiva om de inte bidrager till att förtydliga de inblandades personliga resurser. Vi hjälper dig med detta.

En medarbetare med god analytisk förmåga är guld värd. Många av de mest framgångsrika amerikanska företagen anställer bara på begåvningstest. Det innebär att de får medarbetare som kan skapa modeller för hur en förändring kan åstadkommas. En person med IQ över 130 tänker alltid i termer av orsakssammanhang. En IQ över 145 reflekterar i multikausala orsaker som bildar nätverk av händelser.

Det innebär att det blir en intressant och stimulerande arbetsplats där personlig småttighet får stå tillbaka för de kreativa visionerna, men även har måste personkemin stämma. Vi hjälper dig att sätta rätt person på rätt problem.

I nöden prövas inte bara vännen utan också ledaren. När kriser uppstår är det ofta yttre faktorer som påverkar företaget eller organisationen. Naturkatastrofer, sjukdom, fientliga bud, fel i produkterna, marknadens misstro mot varumärket eller felrekryteringar som får svåra konsekvenser. Det krävs en känslomässig mognad hos en chef eller ledare att kunna hantera sina medarbetares oro, att kanske tvingas välja mellan det som är dåligt och det som är katastrofalt. Här får man absolut inte bida tiden eller ligga lågt. Ledaren måste agera och göra sig synlig, bör inte mörka sig själv sin agenda. Rädslan att förlora jobbet, girighet och prestige visar en omogenhet som absolut inte får förekomma hos en ledare.

Sådana egenskaper förvärrar ofta en kris. Vi hjälper dig att förekomma i stället för att förekommas.

Affärsstrategi är nyckeln till framgång. Det krävs ett psykologiskt tänkande dels att förstå olika aktörers behov och orsakerna till deras ageranden. Det är ett nog så komplicerat pussel att förstå marknaden och hur den kan förändras, men för företaget krävs också olika hänsynstaganden för att skapa bra möjligheter och win-win lösningar. Det handlar inte bara om kunderna utan också om policies till leverantörer, konkurrenter och anställda. Vi hjälper dig att utveckla den intuition och det helhetstänkande som krävs för att bli framgångsrik.