Serapeion Logo

Christer Claus

Christer Claus (född 1955), MSc, MBA.  Organisationskonsult;

Leg. Psykolog; Leg. Psykoterapeut. Forsknings- och Psykoterapi- Handledare.

Christer har sedan 1978 arbetat med Hypnos, Mental träning och Gestaltterapi i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling. Sedan 1994 förestår han Ledarskapsinstitutet Serapeion och har utvecklat dess unika Management-program. Christer forskar på Karolinska Institutet kring användningen av projektiva personlighetstest. Han är utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program i General Management.

Christer har gjort många resor i och studier av andra kulturer för att hitta bra metoder för personlig utveckling. Det är främst Yoga och Nyplatonism som har inspirerat honom till att utveckla den moderna Psykologins paradigm.

Som inspiratörer har Christer haft bl.a.

  • Herakleitos från Efesos och kretsloppstanken (Enantiodromia)

  • Hierokles av Alexandria och livsnödvändigheten (Ananke)

  • John Bowlby (1907-1990) och anknytningspsykologin

  • Milton Erickson (1902-1980) och hypnosteori

  • Friedrich Nietzsche (1844-1900) och livslögnsteori

  • Fritz Perls (1893-1970) och Gestaltterapin

  • Silvan Tomkin (1911-1991) och affektpsykologin

  • Franz de Waal och primatforskningen